Hoppa till innehåll
Böcker i gräset

MAJBACKA STORIES

Kvinna vilar med en bok på en bänk.

Story

Det finns alltid något att berätta. Den insikten landade jag i tidigt. Under uppväxten i mitt barndomshem, som kallades Majbacka, uppmuntrades jag och mina systrar att fantisera, berätta, läsa och skriva. Ingen upplevelse, tanke eller känsla var för liten för att göra något av! Det frö som såddes i barndomen har lett mig till hundratals sidor av eget skrivande och läsande.

När jag under en utbildning vid Skrivarakademin fick möjlighet att läsa andras texter, skapade det en önskan att få vara en del av fler människors berättelser. Det fick mig att vidareutbilda mig till förlagsredaktör och starta Majbacka Stories.

Med mig in i Majbacka Stories tar jag ett tjugoårigt yrkesliv som jurist och advokat och med det gedigen erfarenhet av att hantera stora textmängder, att hitta logiska luckor och att se till helheten utan att missa detaljerna. Den erfarenheten i kombination med eget skrivande, god språkkänsla och en stor passion för berättelser är min styrka som redaktör och lektör.


Kvinna skriver i en bok

Varje uppdrag är unikt och anpassas till vad kunden och manuset har behov av. Majbacka Stories åtar sig uppdrag avseende såväl skönlitterära manus (ej bilderbok) som fackboksmanus och erbjuder följande tjänster:

  • Redaktörsarbete på önskad nivå (inklusive böcker översatta från engelska, franska och tyska)
  • Lektörsläsning och bedömning av manus

Pris: Enligt separat överenskommelse.

Kvinna läser bok i skogsdunge


Ulrika är en lyhörd lektör med öga för detaljer. Jag fick ett varmt och professionellt bemötande och hennes respons var lätt att förstå. Med varsam hand och hög seriositet satte hon ljus på saker i mitt romanprojekt som jag inte reflekterat över, och sånt som jag visste om men inte på egen hand fått grepp om hur jag skulle bearbeta. Hennes omsorgsfulla arbete med respekt för texten startade tankeprocesser som gav mig inspiration att fortsätta mitt kreativa arbete. Jag rekommenderar innerligt att anlita Ulrika som lektör.”

– Fanny Dahlin, aspirerande författare


Responsen visar på en förståelse för känsligheten i att kommentera andras texter, den drar sig inte för att peka på saker som bör ses över utan att det blir nedslående. Läsningen är känslig och lyhörd för textens teman och form och innehåll och undertexter, jag upplever att du verkligen har satt dig in i vad jag försöker skriva för text och vill hjälpa mig att nå dit. Du har mött mig i rätt del av min process och gett mig stöd att fortsätta arbeta mer strukturerat för att bli färdig. Det jag är allra mest tacksam för är tillförsikten du gett mig i mitt fortsatta arbete, genom att din respons varit tydlig, begriplig och rimlig känner jag mig motiverad att fortsätta arbeta med ny energi.”

– Jacob Axellie, aspirerande författare


Ulrika har, vågar jag påstå efter att ha läst flera av hennes texter, ett mycket säkert språköra. Hon är formmässigt driven i sitt eget skrivande, utan att ge avkall på innehållet eller läsarens krav på förståelse. Därtill är hon en uppmärksam och noggrann läsare av andras texter. Jag kan varmt rekommendera ett samarbete med denna passionerade ordkonstnär.”

– Eva Lejonsommar, författare och skrivpedagog på Skrivarakademin i Stockholm


Ulrikas läsning av mitt manus är saklig och rak, omtänksam och ärlig. Hon fokuserar på förbättringar och använder tydliga exempel ur texten. Hennes respons är mycket inspirerande och ger mig tankar för hur jag skulle kunna fortsätta arbeta med redigerandet. Jag är mycket nöjd med hennes läsning och rekommenderar henne till alla skrivande personer.”

– Marcus Nordlund, aspirerande författare


Jag var lite trött på mitt bokprojekt, hade liksom tappat orken, när jag fick hjälp av Ulrika från Majbacka Stories.  Ulrika läste omsorgsfullt mitt manus och kom med handfasta råd om förbättringar. Jag har fått till en bättre tidsaxel, jag har gjort berättelsen mer trovärdig och jag har fått fram mer utmejslade karaktärer, tack vare Ulrikas lektörsläsning. Hela genomläsningen är proffsigt utförd och framhåller det jag lyckats med i mitt skrivande. Jag har fått hjälp att tydligare se var jag behöver arbeta med framåtrörelse och vad jag kan förstärka i mina karaktärer. Jag är väldigt tacksam för Ulrikas input som starkt påverkat mitt skrivande till det bättre.” 

– Maria Thysell, aspirerande författare


Kontakt

Skicka ett mail för att boka eller för att få mer information. 


LinkedIn ikonLinkedin
Instagram ikonInstagram

© Majbacka Stories AB org.nr. 559077-9939
Säte: Lidingö